DANE OSOBOWE

Imię i Nazwisko
Data urodzenia - - r.
Adres zameldowania
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
Email

WYKSZTAŁCENIE

Nazwa uczelni / Miasto
Katedra
Kierunek
Geodezja Zarządzanie
Architektura Marketing
Inny Techniczny (prosimy o sprecyzowanie) Turystyka i Rekreacja
Inny (prosimy o podanie jaki)
Ekonomia
Prawo
Specjalizacja
Praktyki studenckie (polskie i / lub zagraniczne)
Stypendia (polskie i / lub zagraniczne)
Programy, konkursy edukacyjne, aktywność w kołach naukowych związanych z rynkiem nieruchomości

KARIERA ZAWODOWA (jeśli dotyczy)

Od (m-c /rok) Nazwa i siedziba pracodawcy Stanowisko
-
-
-

ZAINTERESOWANIA POZAZAWODOWE (prosimy o krótki opis)


ZNAJOMOŚĆ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH (prosimy o zaznaczenie)

MS Word CAD
MS Excel Corel Draw
MS Power Point Inne (prosimy o sprecyzowanie)
MS Project
MS Access

JAKA FORMA WSPÓŁPRACY INTERESUJE PANIĄ / PANA? (prosimy o zaznaczenie)

Praca Praktyki (wakacyjne, zawodowe - prosimy o sprecyzowanie)

DLACZEGO CHCE PANI / PAN PRACOWAĆ W CUSHMAN & WAKEFIELD? (prosimy o krótkie uzasadnienie)

W KTÓRYM Z PONIŻSZYCH DZIAŁÓW CHCIAŁABY PANI / PAN PRACOWAĆ? (prosimy o zaznaczenie)

Dział Biurowy i Rozwiązań dla Klientów Dział Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych
Dział Powierzchni Handlowych Dział Nieruchomości Hotelowych
Dział Zarządzania Nieruchomościami Dział Doradztwa i Wycen
Dział Zarządzania Projektami Inne (prosimy o sprecyzowanie)
Grupa Rynków Kapitałowych

ZAŁĄCZ SWOJE CV


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 1 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z póź. zm). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.